Deltidstaxa förskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla att du önskar deltidstaxa för barn 1-5 år i förskolan från och med 240201. Deltidstaxan innebär en lägre avgiftsnivå om barnet inte är mer än 15 timmar/ vecka på förskolan.

Anmälan ska göras minst 30 dagar innan ändring och byte av avgiftsnivå kan endast göras vid månadsskifte. Uppsägning av deltidstaxan måste göras skriftligt minst 14 dagar i förväg och byte av avgiftsnivå sker vidmånadsskifte. Har ingen uppsägning inkommit innan barnet skrivs över på fritidshem, så upphör deltidstaxan automatiskt då.

Frågor om e-tjänsten

Linda Sandqvist
linda.sandqvist@sorsele.se
0952-14205

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@sorsele.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa