Tillgänglighetsredogörelse för minasidor.sorsele.se

Sorsele kommun står bakom denna webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur minasidor.sorsele.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem samt hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information. 
Om du behöver innehåll från minasidor.sorsele.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Svarstiden är normalt en svarsdag. Du kan använda följande formulär: https://www.sorsele.se/kommun-och-politik/om-webbplatsen/tillgaenglighetsredogoerelse/
Du kan också oss på följande sätt:
•    Skicka e-post till kommun@sorsele.se
•    Ring växeln 0952-140 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagkraven, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hantera dina synpunkter kan du kontakta myndigheten för digital förvaltning och påtala detta: https://www.digg.se/tdosanmalan

Innehåll som inte är tillgängligt

•    Inmatningsfält är byggda så att det finns en risk att felmeddelanden inte presenteras för samtliga förekommande hjälpmedel.
•    Det finns en risk att information om att fält är obligatoriska inte framgår för samtliga uppläsande hjälpmedel.
•    Innehåll på andra språk än sidornas huvudsakliga språk markeras inte i koden.
•    Länk saknas för att hoppa över navigationen för användare som navigerar med tangentbordet.
•    Det finns PDF-blanketter som inte uppfyller kraven.
•    Text i färgfält har inte tillräcklig kontrast för att uppfylla kraven.
•    Redaktionella brister omfattande exempelvis rubriknivåer kan förekomma.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern granskning av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes den 30 november 2022.