Dataskydd

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Sorsele kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till Sorsele kommuns växel som tar kontakt med kommunens kontaktperson för dataskydd. Om du är missnöjd med hur Sorsele kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

För mer information om dataskydd, se Integritets­skydds­myndighetens webbplats

Integritets­skydds­myndighetens webbplats