Lämna samtycke för lagring och publicering av foto och film

LÄS MER

Vi använder gärna bilder och film i våra kommunikationskanaler för att visa vad som händer i Sorsele kommun och berätta om våra verksamheter. För att använda bild och film där du/eller någon du är vårdnadshavare för är med i bild och/eller med namn, behöver vi samtycke av dig. Vid gemensam vårdnad behövs samtycke från samtliga vårdnadshavare.

  • Bilderna/filmerna kan komma att användas av Sorsele kommun för att informera om kommunens uppdrag och verksamhet.
  • Bilderna kan komma att användas i exempelvis: Trycksaker, Powerpoint-presentationer, kommunens webbplats och sociala medier.
  • Bilderna/filmerna kommer inte att användas i kommersiellt syfte.
  • Bilderna/filmerna kan komma att delas med kommunens samarbetspartners, till exempel Region 10 och Länsstyrelsen Västerbotten. 

Ditt samtycke behövs för att kunna lagra personuppgifterna samt publicera personuppgifterna i digitala kanaler. Samtycket är giltigt tills vidare, eller tills dess att du tar tillbaka ditt samtycke. 

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Vi behöver säkerställa din identitet vid inloggning, därför ber vi dig använda e-legitimation vid inloggning och signering. Om personen som samtycket avser är under 12 år eller har förordnats förvaltare krävs samtycke från samtliga vårdnadshavare.

Frågor om e-tjänsten

Maria Broberg, kommunikatör
maria.broberg@sorsele.se
095214038

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@sorsele.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation (vid samtycke för egna barn under 12 år)

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa