Ansökan om förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall och/eller slamtömmning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Uppehåll i hämtning kan medges om fastigheten inte nyttjas under en sammanhängande period på 6 månader.

Med detta menas att:

  • Fastigheten inte kommer att nyttjas som permanentbostad, fritidsbostad eller för verksamhet, inte heller för övernattning eller vistelse på dagtid.
  • Fastigheten inte kommer att nyttjas för uthyrningsändamål.

Grundavgift ska betalas även om uppehåll är beviljat.

Frågor om e-tjänsten

Anita Brännlund
anita.brannlund@sorsele.se
0952-140 61
www.sorsele.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@sorsele.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsägare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa