Ansökan om gemensamt avfallskärl

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Totalt sett kan maximalt tre hushåll beviljas att dela ett och samma kärl, och samtliga hushåll ska samtycka till att kärlet delas. 

Förutsättningen för att kunna dela kärl är att fastighetsägarna som delar kärl är gränsgrannar, eller grannar med mellanliggande väg. En av fastighetsägarna utses till att vara fakturamottagare för hämtningsavgiften samt är huvudansvarig för kärlet. Hushåll med gemensamt kärl betalar en grundavgift per hushåll.

Beslutet gäller fram tills delningen sägs upp, eller att det sker ägarbyte på någon av fastigheterna.

 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@sorsele.se
0952-14061

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@sorsele.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsägare eller arrendator

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa