Ansökan om aktivitets- och föreningsbidrag

LÄS MER

En fullständig beskrivning av stöden och bidragen hittar du här: Bidrag och stöd - Sorsele kommun

Slutredovisning ska skickas till kultur- och fritidsförvaltningen senast tre månader efter projektets slutdatum, även det i e-tjänsten. Av redovisningen ska framgå hur projektet genomförts med en ekonomisk redovisning och en utvärdering av projektet. Bidrag som inte använts ska återbetalas om inget annat beslutas. 

 

Frågor om e-tjänsten

Henrik Sjöström
henrik.sjostrom@sorsele.se
0952-142 02

Personuppgiftsansvarig

Sorsele kommun
kommun@sorsele.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Förening eller organisation
  • e-legitimation

Fråga om inloggning

För att kunna ansöka om Snabba cash behöver du inte logga in. För övriga föreningsstöd behöver du logga in.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa