Inrapportering av tomtgränsmarkering

LÄS MER

Kommunen ska göra uppdateringar i den nationella registerkartan genom löpande leveranser av kvalitetsförbättringar. Vilket leder till en fastighetskarta med bättre noggrannhet.

 

Frågor om e-tjänsten

Therese Brännlund
therese.brannlund@sorsele.se
0952-14057

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
miljo.bygg@sorsele.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa