Skolskjutsansökan för förskoleklass och grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever i förskoleklass och grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Om det är aktuellt med skolskjuts från båda vårdnadshavarna görs två separata ansökningar.

 

OBS! Det är viktigt att meddela oss på skolkansliet om man vill avsluta sin skolskjuts eller andra eventuella ändringar, till exempel adressändring. Genom att hålla oss informerade kan vi säkerställa att skolskjutsen anpassas korrekt.

 

Länk till Sorsele kommuns skolskjutsreglemente: Skolskjutsreglemente (sorsele.se)

 

Frågor om e-tjänsten

Maja Eriksson
maja.eriksson@sorsele.se
0952-142 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@sorsele.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa