Uppsägning av plats på förskola eller fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här  kan du säga upp ditt barns plats på:

  • Förskola
  • Fritidshem

Uppsägningstid för plats inom förskola/fritidshem är 2 månader och ska ske skriftligt via blankett eller e-tjänst. Avgift utgår till och med sista placerings dag och platsen får nyttjas under uppsägningstiden.

Frågor om e-tjänsten

Linda Sandqvist
linda.sandqvist@sorsele.se
0952-14205

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@sorsele.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Samtliga vårdnadshavares e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa