Deltidstaxa uppsägning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du säga upp avtal om deltidstaxa i förskolan för barn 1-5 år . Uppsägning av deltidstaxan ska ske minst 14 dagar innan ändring och ändring görs endast i samband med månadsskifte. Uppsägning av avtalet innebär att barnets vistelsetider efter det kan överstiga 15 timmar per vecka utifrån gällande riktlinjer och ordinarie taxa utgår. Har ingen uppsägning inkommit innan barnet skrivs över på fritidshem, så upphör deltidstaxan automatiskt.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Linda Sandqvist
linda.sandqvist@sorsele.se
0952-14205

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@sorsele.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa