Bredband - Anmälan PTS 2022

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

PTS  2022 är ett utbyggnadsprojekt finansierat av Post och Telestyrelsen samt Sorsele stadsnät SorNet. Projektet innefattar 138 fastigheter och planeras att påbörjas under 2023. Inom projektet finns tre delprojekt.

Projekt 1 - Byarna Djupfors, Räftmyran, Bäckmo, Kraddsele
Projekt 2 - Aha - Krutträsk
Projekt 3 - Gustavsberg - Nedre Saxnäs

Efter inskickad e-tjänst sker återkoppling per e-post om din fastighet kan ansluta genom något av delprojekten. 

Observera att när ni skriver in fastigheten och adressen i e-tjänsten öppnas en rullist med förslag på liknande namn. Här behöver du klicka på vald fastighet och adress för att e-tjänsten ska kunna registrera svaret.

Frågor om e-tjänsten

Sorsele stadsnät, SorNet
stadsnat@sorsele.se
www.sorsele.se

Personuppgiftsansvarig

Sorsele kommun
kommun@sorsele.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa