Lämna yttrande på ärende som sakägare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan du ta ställning till ett ärende som berör dig som sakägare t.ex. granne eller markägare. Till exempel om en granne vill bygga närmare än 4,5 meter från din tomtgräns, bygglovsärenden utanför detaljplanelagt område eller avloppsärenden.

Kommunen beaktar din synpunkt och eventuella medgivande vid beslut i ärendet.  När du skickar in ärenden får du ange vilken adress eller fastighetsbeteckning det gäller samt eventuellt diarienummer.

 

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsverksamheten
miljo.bygg@sorsele.se
0952-14000

Personuppgiftsansvarig

Sorsele kommun
kommun@sorsele.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa