Ansöka om parkeringstillstånd för funktionsnedsatt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du är funktionsnedsatt kan du få parkeringstillstånd för att kunna parkera närmare ditt färdmål, din arbetsplats eller din bostad. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om särskilda skäl finns. Tänk på att ansökan bara kan göras i Sorsele om du är folkbokförd i kommunen.

En person som har mycket svårt att förflytta sig till och från en bil kan beviljas tillstånd. För personer som inte själva kör bil kan parkeringstillstånd utfärdas om man behöver förarens hjälp utanför bilen i den grad att man inte ensam kan invänta föraren vid målpunkten.

Tillståndet är personligt. Har tillståndet utfärdats för förare får det endast användas när innehavaren kör själv, inte om hen åker som passagerare. Har tillståndet utfärdats för passagerare får tillståndet endast användas när innehavaren åker med och är beroende av förarens hjälp vid förflyttning utanför bilen.

I denna e-tjänst kan du ansöka om nytt eller förlängning av parkeringstillstånd. Kom ihåg att ansöka om förlängning i god tid för att försäkra dig om att du alltid har ett giltigt tillstånd.

 

Frågor om e-tjänsten

Bygglovshandläggare
miljo.bygg@sorsele.se
095214000

Personuppgiftsansvarig

Sorsele kommun
kommun@sorsele.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Läkarintyg
  • Passliknande foto
  • Foto på namnteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa