Anmälan av försäljning av elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter (e-blankett)

LÄS MER

Här anmäler du försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) och försäljning av tobaksfria nikotinprodukter enligt Lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257)  

Du bifogar också ditt egenkontrollprogram direkt här i den digitala blanketten. Du kan ladda ner en mall från oss på Sorsele kommun eller bifoga ditt eget dokument.
Länk till mallen: Egenkontrollprogram elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt för tobaksfria nikotinprodukter.

Vi tar ut en anmälningsavgift för den här anmälan enligt av kommunfullmäktige antagen taxa. Inga avgifter är förhandlingsbara. 

OBS! För anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter har ingen taxa tagits fram än. Ny taxa kommer att gälla från och med 2023-01-01 och då kommer anmälningsavgiften att tas ut.

Frågor om e-tjänsten

Klara Eriksson
klara.eriksson@sorsele.se
0952-14063

Personuppgiftsansvarig

Sorsele kommun
kommun@sorsele.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Bifogat egenkontrollprogram

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa