Specifikation och redovisning av försändelser inom ramen för hemsändningsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Dagligvarubutiker som erbjuder hemsändning kan söka hemsändningsbidrag från kommunen

Hemsändningsbidraget är ett verktyg för att ge kommunens medborgare tillgång till kommersiell service oavsett var man bor. Det möjliggör för äldre och andra som av olika anledningar har svårigheter att göra inköp på egen hand att bo kvar hemma. 

Hemsändningsbidraget kan sökas av dagligvarubutiker som erbjuder hemsändning till hushåll inom Sorsele kommun. Du kan läsa mer i Riktlinjer för hemsändningsbidraget.

Frågor om e-tjänsten

Erika Hjukström
erika.hjukstrom@sorsele.se
0952-140 29

Personuppgiftsansvarig

Sorsele kommun
kommun@sorsele.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa