Anmälan om försäljning och servering av folköl

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du för avsikt att börja sälja folköl? Då måste du anmäla det till Sorsele kommun innan verksamheten påbörjas. Det gör du enklast via vår e-tjänst.

Anmälan om försäljning är avgiftsbelagd, faktura skickas och kommunen tar även ut en årlig tillsynsavgift.

Mer om våra avgifter kan du läsa på Sorsele kommuns webbplats alkohollagen taxor och avgifter.

Tillsynsbesöken görs varje år och då gör vi tillsammans med er en genomgång av gällande villkor.

Villkor för försäljning av folköl

  • Verksamheten ska bedrivas i en lokal som är registrerad för stadigvarande verksamhet med livsmedel, samt att försäljning av matvaror bedrivs i lokalen.
  • Folköl får inte säljas till ungdomar under 18 år
  • Den som bedriver detaljhandel eller servering av folköl är skyldig att utöva tillsyn över försäljningen (egentillsyn) och utarbeta ett lämpligt program för detta. I programmet ska det framgå former för identitetskontroll, vem som är ansvarig för verksamheten och hur personalen informeras om försäljningsbestämmelserna.
    Egenkontrollprogrammet finns i e-tjänsten och ska bifogas anmälan. Detta gör du via Mina Sidor under fliken meddelanden i samband med att anmälan skickats in

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på Bolagsverkets webbplats: Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Frågor om e-tjänsten

Johan Svensson
johan.svensson@sorsele.se
0952-140 63

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@sorsele.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Registrerad livsmedelsverksamhet

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa