Enskilt avlopp - Anmälan och ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förberedelser innan du påbörjar ditt ärende

Innan du börjar fylla i ärendet rekommenderar vi att läsa om enskilda avlopp och hur du planerar inför ett sådant på Sorsele kommuns webb (öppnas i ny flik). 

Bilagor som vi efterfrågar i e-tjänsten är:

 • Markundersökning (perkolationsprov eller siktanalys)
 • Situationsplan (kan ritas in i onlinekarta eller bifogas som fil)
 • Förslag på avloppslösning
 • Underlag för infiltration eller markbädd
  • Ritning över planerad utsläppspunkt (om markbädd)
  • Tillverkarens installationsanvisningar
 • Underlag för infiltration eller markbädd med moduler
  • Ritning över planerad utsläppspunkt (om markbädd)
  • Tillverkarens typritning av moduler
  • Tillverkarens installationsanvisningar
 • Underlag för minireningsverk
  • Prestandadeklaration med resultat av provtagning
  • Ritning över planerad utsläppspunkt
  • Detaljerad beskrivning och ritning av verkets alla delar
  • Tillverkarens installationsanvisningar
  • Drifts- och underhållsinstruktioner
  • Slamtömningsinstruktioner

Om du som entreprenör eller sökande inte har BankID 

Kontakta samhällsbyggnadsverksamheten så skickar de en pappersblankett till dig.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
miljo.bygg@sorsele.se
0952-140 63

Personuppgiftsansvarig

Sorsele kommun
kommun@sorsele.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • En markundersökning har genomförts

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa