Ansökan om inackorderingstillägg för gymnasieelev

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan du ansöka om inackorderingstillägg för gymnasieelev som behöver ha ett tillfälligt boende närmare skolan (så kallad inackordering) på grund av lång restid eller långt avstånd mellan folkbokföringsadress och skolan. 

Eleven ska vara folkbokförd i Sorsele kommun och läsa gymnasiet på en kommunal skola. Elever som går på fristående gymnasieskola kan inte söka inackorderingstillägg utan hänvisas till CSN.

Minst ett av följande kriterier måste vara uppfyllda för att eleven ska få inackorderingstillägg:

  1. Det är minst 50 kilometer mellan skolan och folkbokföringsadressen
  2. Det är lång restid mellan skolan och folkbokföringsadressen. 

Ansökningar om inackorderingstillägg börjar handläggas i samband med skolstarten. Mer information om inackorderingstillägg finns på Allmänna regler om inackordering - Sorsele kommun (öppnas i ny flik).

Frågor om e-tjänsten

Skolkansliet
skolkontoret@sorsele.se
0952-140 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@sorsele.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ansökan ska skickas in av vårdnadshavare, god man eller myndig elev
  • Ansökan ska signeras med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa