Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd alkoholdrycker

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök via e-tjänst

Här ansöker företag, förening eller stiftelse om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622).
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. 

Läs mer om serveringstillstånd på Sorsele kommuns webbplats: Serveringstillstånd.

För tillfälligt serveringstillstånd finns ingen e-tjänst utan då används denna blankett  https://sorsele.eforms.se/oversikt/flow/928.

Kunskapsprov

Den som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning ska från och med den 1 januari 2011 göra ett kunskapsprov i alkohollagstiftningen. Provet är giltigt i tre år.

Behöver du genomföra kunskapsprov kontakta johan.svensson@sorsele.se alternativ  0952 - 140 31.

Avgifter

En prövningsavgift på 5000 kr tas ut vid en ny ansökan.
Avgiften betalas i samband med ansökan och är inte återbetalningsbar. Handläggning kommer inte påbörjas innan avgiften har inkommit.

Läs mer om avgifter och hur du betalar på Sorsele kommuns webbplats: Avgifter

Skicka kvitto på inbetalning

Skicka ett kvitto på din inbetalning via ett meddelande på Mina sidor i samband med att din ansökan är inskickad.

Din ansökan skickas på remiss

Vid en ansökan sänder vi en fråga om lämplighet till Polisen, Kronofogden, Socialtjänst och Skattemyndigheten samt miljökontoret/livsmedel. Förfrågan gäller personer som räknas ha betydande inflytande i verksamheten. Även räddningstjänsten ska uttala sig om lokalen och brandsäkerhet.​

Handläggningstid och beslut

Prövningen tar mellan 6 - 10 veckor, från det att ansökan har kvitterats åter till sökande med ett mottagningsbevis. Detta kommer när ansökan innehåller kompletta handlingar som krävs för att starta en utredning.
Utredningen med förslag till beslut lämnas till kommunstyrelsens allmänna utskott som beslutsfattare för stadigvarande serveringstillstånd. Observera att under sommarmånaderna, juni och juli, har allmänna utskottet vanligtvis inga planerade sammanträden och ansökan om tillfälligt serveringstillstånd under sommaren bör lämnas in senast i början av maj månad.

Handlingar som du ska bifoga

Exempel på handlingar som ska bifogas vid ny ansökan:
Registreringsbevis från Bolagsverket, ägarförhållanden, köpeavtal och finansiering, ekonomi och budget, dispositionsrätt och ritningar över serveringslokal och eventuell uteservering.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på Bolagsverkets webbplats: Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Frågor om e-tjänsten

Johan Svensson
johan.svensson@sorsele.se
0952 - 140 63

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@sorsele.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Avtal för lokal och mark
  • Avtal för verksamheten
  • Betald prövningsavgift (betalas separat)
  • Du måste ha fyllt 20 år
  • E-legitimation
  • Planritning
  • Registerutdrag från Skatteverket
  • Registreringsbevis från Bolagsverket

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa