Synpunkter, klagomål, frågor och beröm

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sorsele kommun vill erbjuda service av god kvalitet. Dina synpunkter är viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet. Vi ser synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. 

Har du synpunkter på kommunens verksamheter och de tjänster som kommunen utför? Berätta det för oss! Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamheten och vår service. Synpunkter kan även vara frågor, klagomål och beröm och gälla allt som handlar om kommunens verksamhet eller det som kommunen har ansvar för.

Vad händer med synpunkten?

Det som lämnas in via e-tjänsten kommer in till kommunen, registreras och blir en allmän handling.  Beroende på innehållet handläggs det inkomna ärendet av ansvarig tjänsteperson. 

Vill du vara anonym?

Du kan själv välja om du vill framföra dina synpunkter anonymt efter att du loggat in i e-tjänsten. Notera att om du väljer att vara anonym så har vi ingen möjlighet att återkoppla till dig. Hos kommunen/handläggaren står det ”Ej inloggad användare”/”Anonym användare” på ditt ärende. Du kommer inte kunna gå tillbaka och läsa det du skickat in. 

Vänligen beakta att inkommande post och e-post till myndigheter blir allmän handling och därför kan lämnas ut om inte särskilda sekretessregler gäller. Det innebär att uppgifter som sänds in till oss kan komma att lämnas ut till någon annan som begär att få ta del av dem.

När du sänder in dina personuppgifter godkänner du att dina uppgifter lagras och behandlas för att kommunen ska kunna kontakta dig i ärendet. Du har rätt att en gång per år, utan kostnad, få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också begära rättelse om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga.

Frågor om e-tjänsten

Kansliet
kommun@sorsele.se
095214000
www.sorsele.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@sorsele.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa