Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du behöver ha tillstånd för att ha vissa djur inom vissa områden i Sorsele kommun. Syftet är att skydda människors hälsa och miljön.

De områden det gäller är områden som har detaljplan eller någon områdesbestämmelse. Detta regleras i kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Bestämmelserna började gälla 2020 och gäller följande djurslag:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (höns, tuppar, ankor, gäss och så vidare)
  • Orm

Avgift tas ut enligt kommunen fastställd taxa.

Frågor om e-tjänsten

Johan Svensson
johan.svensson@sorsele.se
0952-14063

Personuppgiftsansvarig

Sorsele kommun
kommun@sorsele.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa