Ansökan om plats till förskola och fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här  kan du ansöka om plats eller byte av plats till:

  • Förskola, inklusive alternativa förskolan Liljan
  • Fritidshem

Plats på förskola eller fritidshem erbjuds utifrån Skollagen (2010:800), samt antagna riktlinjer för barnomsorg i Sorsele kommun.

Ansökan till förskola kan ske tidigast 4 månader innan önskat placeringsdatum och det tar minst 1 månad från att ansökan inkommit till att placering kan ske.  Ansökan till fritidshem kan göras utifrån behov av barnomsorg och placering görs så snart som möjligt. 

Observera att ingen inskolning på förskola eller fritidshem sker under veckorna 26-31, samt 50-1.

Vid placering på förskola eller fritidshem tas en avgift ut baserad på hushållets inkomst, från placeringsdatum och så länge barnet/eleven har en plats. Avgiften utgår från gällande barnomsorgstaxa.

Uppsägningstid för plats inom förskola/fritidshem är 2 månader och ska ske skriftligt.

Frågor om e-tjänsten

Linda Sandqvist
linda.sandqvist@sorsele.se
0952-14205

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@sorsele.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Samtliga vårdnadshavares e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa