Ansökan om dispens från renhållningsavgift (grundavgift)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I grundavgiften för bostäder ingår möjligheten att nyttja återvinningscentralen, med dess möjligheter att lämna den del av hushållsavfallet som är grovavfall och farligt avfall och som uppkommer vid normalt boende. Dessutom finansierar grundavgiften information, planering, administration, medborgarservice och fakturering.

Frågor om e-tjänsten

Annika Lindberg
miljo.bygg@sorsele.se
0952 -143 28

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
kommun@sorsele.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa