Ansökan om utsträckt hämtningsintervall för slam

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tömning av slamavskiljare och sluten tank sker genom kommunens försorg enligt följande intervall:
- från bostäder med ansluten WC sker obligatorisk tömning en gång per år.
- från fritidsbostäder med ansluten WC sker obligatorisk tömning minst vartannat år.
- från bostäder/fritidsbostäder med slutna tankar sker obligatorisk tömning en gång per år
samt vid behov efter avrop till kommunen eller utsedd entreprenör.

Du kan ansöka om dispens från slamtömningen om du har särskilda skäl som att anläggningen belastas mindre än den är dimensionerad för. Om du har en godkänd avloppsanläggning med gällande tillstånd och tillräcklig lagringskapacitet kan du ansöka om slamdispens med förlängt tömningsintervall här.

Medgivandet gäller i högst 5 år, därefter måste en ny ansökan lämnas in.

Frågor om e-tjänsten

Annika Lindberg
miljo.bygg@sorsele.se
0952-143 28

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
kommun@sorsele.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa